• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 05/09/2013  Expired 04/09/2018 
Description  
Co
University/Institution High School Health Science of Suaka Insan 
Country Indonesia 
Type ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย 
Contact person Sr. Anastasia Maratning / E-mail: anastasias@yahoo.com 
Contact address High School Health Science of Suaka Insan, Banjarmasia Sikes Suaka Insan Jln. H. Jafri Zam-Zam No.8 Banjamasin, South Kalimantan Indonesia 
Owner
Faculty Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0