• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by president 
Valid 14/01/2011  Expired 13/01/2016 
Description  
Co
University/Institution Muhammadiya University of Yogyakarta 
Country Indonesia 
Type ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย 
Contact person Ms. Fitri / E-mail: fitri_72@yahoo.com 
Contact address Muhammadiyah University of Yogyakarta Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta 55253 INDONESIA 
Owner
Faculty Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0