• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by president 
Valid 08/07/2005  Expired  
Description No expire date. 
Co
University/Institution Ministry of Culture and Fine Arts 
Country Cambodia 
Type ด้านการฝึกอบรม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address N/A 
Owner
Faculty Architecture (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0
2017 0
2018