• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 10/06/2013  Expired 09/06/2016 
Description  
Co
University/Institution Widya Cipta Husada School of Health Sciences 
Country Indonesia 
Type ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person Dr. Tayubi Hariyanto / E-mail: tayubi.hariyanto@gmail.com 
Contact address Widya Cipta Husada School of Health Science, Kepanjen JLn. Jend. Sudirman (Sidotopo No.11) Kepanjen, Malang, Indonesia 
Owner
Faculty Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0